Opgebroken logo

Laatste Nieuwe Sleutelproject gegund!

ontwerp: Zuidplus
ontwerp: Zuidplus
ontwerp: Zuidplus
ontwerp: Zuidplus

Onlangs is het contract getekend met de aannemerscombinatie ZuidPlus voor de bouw van een van ’s lands grootste bouwprojecten in de komende jaren.

Zuidasdok omvat de verbreding en het deels ondergronds brengen van de Rijksweg A10 Zuid en het uitbreiden en vernieuwen van station Amsterdam Zuid. Tegelijkertijd worden de knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer opnieuw ingericht. Het winnende ontwerp is getekend door een architectencombinatie van Team V Architectuur, Zwarts & Jansma Architecten en Bosch Slabbers Tuin- en Landschapsarchitecten. Het project wordt gefinancierd door het Rijk, gemeente Amsterdam, de Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord Holland. Rijkswaterstaat treedt op als aanbestedende dienst.

Samen met Rijkswaterstaat, de gemeente Amsterdam, NS en ProRail was Bureau Spoor­bouwmeester intensief betrokken bij het voorbereiden, begeleiden en beoordelen van de uitvraag van deze megaklus. Zo hebben wij de gezamenlijke opdrachtgevers geadviseerd op de referentieontwerpen, de relevante vormgevings- en inpassingscriteria en hebben wij de ontwerpvoorstellen getoetst op functionaliteit en vormgeving. Uiteraard zal Bureau Spoor­bouwmeester in de nu volgende uitwerkingsfase als adviseur betrokken blijven.

Via deze links kunt u meer informatie over dit unieke project ophalen:

https://www.amsterdam.nl/zuidas/

https://www.prorail.nl/projecten/station-amsterdam-zuid

http://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/nieuws/nieuwsarchief/p2017/01/Beoogd-partner-voor-realisatie-Zuidasdok-bekend.aspx

http://teamv.nl/team-v-ontwerpt-zuidasdok/