Essay De Nieuwe Sleutelprojecten, op weg naar 2030

essay NSP_cover
Essay NSP_Rotterdam_Jannes Linders
Essay NSP_analyse_bouwopgave_TCC
Essay NSP_utrecht centraal_Jannes Linders
Essay NSP_rotterdam_TCC

De Nieuwe Sleutelprojecten (NSP) zijn bijzondere stations, van nationale betekenis, met internationale grandeur, verankerd in lokale ambities voor vitale stedelijke centra. Na jaren van overleg, ontwerp en bouwen maken bouwterreinen, loopbruggen en tijdelijke stations plaats voor nieuwe multimodale knooppunten in levendige stationsgebieden waar het lijkt alsof de stad zichzelf opnieuw uitgevonden heeft. Het is een enorme knappe prestatie wat er in gezamenlijkheid bereikt is. Dat is een felicitatie waard en biedt perpectief voor veel meer in de tijd die voor ons ligt.

Hoewel de uitgangspunten voor de NSP's decennia lang geleden zijn geformuleerd, benadrukken Spoor­bouwmeester Bert Dirrix en Rijksbouwmeester Floris Alkemade dat deze nog steeds actueel zijn. Zij verwelkomen beide de hoge ambities van de NSP's. Terug is de grandeur die in de 19e eeuw vanzelfsprekend was.
'Als we met het zelfde elan een slag weten te maken op middelgrote en kleinere stations', aldus Dirrix, 'dan verzilveren we niet alleen de kwaliteit die nu in de NSP's gestoken is, maar verstevigen we ook het netwerk. Dan weten we ook op andere plekken het station weer een belangrijke rol te geven, midden in onze samenleving'.
Terwijl de stations straks in gebruik zijn, wordt in de stad nog druk gebouwd: de openbare ruimte wordt ingericht en allerlei ontwikkelingen op en rond het station krijgen hun beslag: 'Het is dus belangrijk dat we de ambities van De Nieuwe Sleutelprojecten de komende tijd nog hoog op de agenda houden en gezamenlijk blijven werken aan deze integrale opgave' zegt Alkemade.

Ter gelegenheid van het Symposium De Nieuwe Sleutelprojecten, op weg naar 2030 die door de Rijksbouwmeester en Bureau Spoor­bouwmeester werd georganiseerd, is een essay gemaakt met de gelijknamige titel. In het essay beschrijft Jaap Huisman het heden, verleden en vooral ook de toekomste opgaven van de NSP's. The Cloud Collective analyseert de stations en brengt deze op een vergelijkbare manier met elkaar in verband en Jannes Linders toont een reeks foto's waarmee hij het karakter van de verschillende projecten schetst.

In de rechterkolom, bij 'Inspiratiedownloads', kun je het essay lezen, downloaden en in print bestellen.