Inspiratie

Inspiratie is een belangrijk onderdeel van het Spoorbeeld. Hier wordt verteld over de achtergronden van beleid, concrete projecten en ontwikkelingen rond het Spoorbeeld. Daarnaast is er ruimte voor de geschiedenis van het Spoor. De informatie op de Inspiratiepagina's heeft geen formele beleidsmatige status. Het vervult een ‘inspirerende’ rol en verrijkt zo het Spoorbeeld.

 • Essay

  Het station als publieke ruimte

  Dit essay onderzoekt het publieke karakter van het station en betrekt daarin de maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het station als publieke ruimte. …Lees verder

 • Essay

  De publieke dimensie van het spoor

  Dit essay bekijkt op drie verschillende manieren de kwalitatieve maatschappelijke betekenis van het reizen per trein onderzoeken. De nadruk zal hierbij liggen op de publieke dimensie van het spoor. …Lees verder

 • Artikel

  Stationspleinen

  Stationsplein Aalst

  Van reizigersdomein tot reizigerschagrijn. De stationsomgeving is de laatste decennia sterk veranderd. Waar het stationsplein vroeger het visitekaartje was van de stad en geheel ingericht op de reiziger, is de stationsomgeving in de meeste Nederlandse steden verlelijkt en vervreemd van zijn functie. Het klassieke stationsplein, waar de reiziger nog warm wordt onthaald en de stad uitnodigend aan je voeten ligt, is een zeldzaam fenomeen geworden. …Lees verder

 • Artikel

  Strategie voor herbestemming

  Het is duidelijk dat de spoorsector belang hecht aan de geschiedenis van het spoor. Bij het nadenken over herbestemming kan het interessant zijn eens naar projecten buiten de spoorsector of zelfs buiten de landsgrenzen te kijken. Hergebruik van kerken, postkantoren, brugwachtershuisjes, maar ook grotere gebiedsontwikkelingen kunnen strategieën aanleveren die de spoorsector kan gebruiken voor de herbestemming van haar eigen erfgoed. …Lees verder

Pagina's

Subscribe to Inspiratie