Inspiratie

Inspiratie is een belangrijk onderdeel van het Spoorbeeld. Hier wordt verteld over de achtergronden van beleid, concrete projecten en ontwikkelingen rond het Spoorbeeld. Daarnaast is er ruimte voor de geschiedenis van het Spoor. De informatie op de Inspiratiepagina's heeft geen formele beleidsmatige status. Het vervult een ‘inspirerende’ rol en verrijkt zo het Spoorbeeld.

 • Artikel

  Minisymposium Erf goed!

  25 september stond voor de bijna 140 bezoekers van het minisymposium Erf Goed! in de Veerensmederij in Amersfoort geheel in het teken van het gebruik en hergebruik van het cultureel erfgoed van de spoorsector. …Lees verder

 • Artikel

  Bijzonder wachten

  Prettig Wachten

  Wachten is meestal geen pretje. Liever had je niet gewacht. Een drie meter lange Mickey Mouse kan in een pretpark voor amusante afleiding zorgen, maar om half acht in de ochtend op een somber, saai, kil en weinig comfortabel perron zijn andere middelen nodig om het wachten te verzachten. ProRail werkt daarom aan het project ‘Prettig Wachten’. …Lees verder

 • Artikel

  Sporen boven de stad

  Hoogspoor Parijs

  In een tijd waarin de rol van de overheid en grote instituties kleiner en kleiner wordt, kunnen we veel leren van de verschillende strategieën voor de revitalisering van de hoogspoorlijnen. De hoogsporen spreken zonder uitzondering tot de verbeelding. …Lees verder

 • Artikel

  Het eerste forenzen-station van Nederland

  Station Naarden-Bussum

  Het prachtige station Naarden Bussum van architect Schelling uit 1925 is het oudst overgebleven station met een plat dak en een moderne vormgeving van Nederland. Maar Naarden-Bussum is ook bijzonder om een andere reden. Het gebouw markeert het moment waarop de spoorwegen voor het eerst de suburb serieus begonnen te nemen als de toekomst van de Nederlandse stad, en dus als context voor haar stations en haar spoorlijnen. Door spoorverbindingen konden mensen tot tientallen kilometers buiten de stad wonen in een groene omgeving, en toch in het centrum blijven werken. Dit heeft vanaf het einde van de negentiende eeuw een hele golf van verstedelijking veroorzaakt, en een hele nieuwe life style mogelijk gemaakt, die daarvoor alleen aan de allerrijksten voorbehouden was. …Lees verder

Pagina's

Subscribe to Inspiratie